Testimonios

Joan Ramon Barri

He viscut la magia del sopar.

De l’adversitat , el grup crea la sinergia per transformar-se.

En plena nit, s’ha fet clar dia.

Joan Ramon Barri –