Testimonios

Joan Ramon Barri

Quan trobem una deu d’aigua, reneix la Energia i la Vida,… ahir vem tenir set fonts d’aquesta Energia Viva. Moltes gràcies.

He viscut la magia del sopar.

De l’adversitat , el grup crea la sinergia per transformar-se.

En plena nit, s’ha fet clar dia.

Joan Ramon Barri –

Array